بخش هایی از ایمدینار در ارتقا به ورژن 15 است

دسترسی به بخش های در حال ارتقا پس از پایان بروزرسانی امکان پذیر خواهد بود ،در صورت نیاز میتوانید از طریق حساب کاربری بخش {پشتیبانی ایمدینار} با کارشناسان ما در ارتباط باشید. از همراهی شما خرسندیم:)